zondag, 14 juli 2024

Bestemmingsplan Landgoed

 

Landgoed Den Alerdinck II is een bestaand landgoed met een oppervlakte van ca. 120 ha. De agrarische bedrijven die er van oudsher waren zijn inmiddels allemaal beëindigd.

In samenwerking met de provincie Overijssel is in 2005 een pilotproject gestart in het kader van “Rood voor Groen op bestaande landgoederen”. Doel hiervan is de duurzame instandhouding van het landgoed, in combinatie met de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur en van de Robuuste Verbinding Hattem – Ommen in het bijzonder.

Op het landgoed wordt fors in groen geïnvesteerd. Agrarische gronden worden omgezet in natuur of op een natuurvriendelijke wijze beheerd. Als compensatie voor de waardedaling van de gronden, de dalende inkomsten en de stijgende beheerskosten zullen nieuwe economische dragers worden toegevoegd in de vorm van een aantal woningen.

Tot de plannen behoort ook de sloop van 2400 m² aan voormalige agrarische bedrijfsopstallen en de sloop en herbouw van een woning elders op het landgoed. Het landgoedplan is derhalve een combinatie van een ‘Rood voor Groen’-regeling en een ‘Rood voor Rood’- regeling. De diverse ontwikkelingen die plaats zullen vinden moeten in samenhang worden bekeken. Ze kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Gelijktijdig met dit bestemmingsplan is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Doel van het beeldkwaliteitplan is het bereiken van een samenhangend beeld van de bebouwing en de landschappelijke kenmerken van het landgoed, en van de gebouwen onderling. Er worden onder meer richtlijnen gegeven voor de situering van de gebouwen, de gewenste vorm, massa en architectuur van de gebouwen en het kleur- en materiaalgebruik.

Bestemmingsplan - Landgoed Den Alerdinck II
Verbeeltenis Bestemmingsplan - Landgoed Den Alerdinck II
Beeldkwaliteitsplan Landgoed Den Alerdinck II vastgesteld

 

 

Copyright © 2017 BV Landgoed Den Alerdinck II All Rights Reserved. Design Vendel-Ict